Belgesel

Doclisboa 2020 sırasında ön planda çalışma ve emek

Doclisboa’nın bir sonraki baskısında işe adanmış bir döngü olacak. 22 Ekim – 1 Kasım tarihleri ​​arasında Harun Farocki, Helke Sander, Hervé Le Roux gibi yönetmenlerin de yer aldığı 20 filmlik bir program sunacağız. Portekiz devrimci dönemindeki film prodüksiyonu da bu döngüde vurgulanacak. Bu program, Doclisboa ve Avrupa İş Sağlığı ve Güvenliği Ajansı (EU-OSHA) arasındaki, sinema yoluyla insan hakları ve işle ilgili sosyal meselelerin tartışılmasını teşvik etmeyi amaçlayan bir ortaklıktan doğmuştur.

Sinema tarihi boyunca, iş ve emek fikrinin tüm farklı olasılıklarıyla temsil edildiğini görüyoruz. İşten bahsetmek, şu anda yaşadığımız toplumdan bahsetmektir: buraya nasıl geldik? Güvenli ve sağlıklı işyerleri için bugünün ve dünün mücadeleleri, kadınların rolü, göç ve geçen yüzyılın toplumsal değişimleri, işsizlik, istikrarsızlık ve liberalleşme. Bu programda geçmişin dikkat çekici anları ile bugünümüzü ortaya çıkaran fikirler arasında köprüler kuracağız. İşgücü konularının kamusal tartışmanın merkezinde olduğu, mantığın ve yapısal modellerin yeniden değerlendirilmesini zorladığı bir çağda, bu program herkesi etkileyen konular hakkında tartışmayı teşvik edecek.

Programı tamamlamak için sinema, iş ve sinematografik temsilleri arasındaki ilişki üzerine tartışmalara da yer olacak. Bu tartışmalar, farklı bağlamlardan ve bölgelerden katılımcıları dahil etmek için çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *